Ga naar hoofdinhoud

Studieaanbod derde graad


DOMEIN

FINALITEIT DOORSTROOM

DUBBELE FINALITEIT (DOORSTROOM / ARBEIDSMARKT) FINALITEIT ARBEIDSMARKT
ECONOMIE EN ORGANISATIE Bedrijfswetenschappen (CVD)
Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen
(CVD)
Economie-Moderne talen (CVD)
Economie-Wiskunde
(CVD)

Bedrijfsorganisatie (CVD)
Commerciële organisatie
(CVD)
Applicatie- en databeheer
(CVD)

Onthaal, organisatie en sales (CVD)
Onthaal, organisatie en sales duaal
(CT, Handel & Administratie)
Logistiek
(CVD)
Logistiek duaal
(CT, Distributie)

MAATSCHAPPIJ & WELZIJN Humane wetenschappen (CVD)
Welzijnswetenschappen
(CVD)
Gezondheidszorg(CVD)
Opvoeding en begeleiding
(CVD)
Assistentie in wonen, zorg en welzijn (CVD)
Assistentie in wonen, zorg en welzijn duaal
(CT)

Basiszorg en ondersteuning (CVD)
Haarverzorging duaal
(CT, Schoonheidszorgen Haartooi)

STEM Biotechnologische en Chemische STEM-wetenschappen (CNO)
Informatica- en communicatiewetenschappen
(CVW)
Mechatronica
(CVW)
Technologische wetenschappen en engineering
(CVW)

Wetenschappen-Wiskunde (CNO)

Autotechnieken(CVW)
Biotechnologische en Chemische technieken
(CVW)
Elektromechanische technieken
(CVW)
Elektrotechnieken
(CVW)
Binnenschrijnwerk en interieur (CVW)
Elektrische installaties
(CVW)
Elektrische installaties duaal (CT, Elektriciteit)
Koetswerk (CVW)
Preventief onderhoud machines & installaties
(CVW)
Vrachtwagenchauffeur (CVW, vanaf 2025-2026)

Afwerking bouw duaal (CT, Bouw)
Ruwbouw duaal (CT, Bouw)
Decoratie en schilderwerken duaal (CT, Decoratie)
Lassen-constructie duaal (CT, Metaal)

TAAL & CULTUUR Grieks-Latijn (CNO)
Grieks-Wiskunde
(CNO)
Latijn-Moderne talen
(CNO)
Latijn-Wetenschappen
(CNO)
Latijn-Wiskunde
(CNO)
Moderne talen
(CNO)

Moderne talen-Wetenschappen (CNO)

Taal en communicatie (CNO)
SPORT Sportwetenschappen(CNO) Sportbegeleiding** (CVD, vanaf 2025-2026)
LAND- EN TUINBOUW Groenaanleg en -beheer duaal (CT)
VOEDING & HORECA Restaurant en keuken duaal (CT, Voeding)

De positie van een studierichting in een domein in de matrix van de overheid staat los van de plaats (= campus) waar die studierichting wordt ingericht binnen ORC.

Er zijn vier campussen voor de bovenbouwen: campus Van Duyse (CVD), campus Van Winckel (CVW), campus Trefpunt (CT) en campus Noordlaan (CNO).

De studierichtingen die inhoudelijk of organisatorisch samenhoren, worden op dezelfde campus gehuisvest.