Ga naar hoofdinhoud

Latijn-Wetenschappen

Campus Noordlaan - STEM, Sport, Taal en Cultuur

Deze richting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wetenschappen. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast komen de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. De leerlingen denken conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

Latijn-Wetenschappen

5LWE 6LWE
32 32
GODSDIENST 2 2
LICHAMELIJKE OPVOEDING 2 2
NEDERLANDS 4 4
ENGELS 2 2
FRANS 3 3
WISKUNDE 4 4
AARDRIJKSKUNDE 2 1
GESCHIEDENIS 2 2
DUITS 1 1
LATIJN 4 4
BIOLOGIE 1 2
CHEMIE 2 2
FYSICA 2 2
ESTHETICA 1 1