Ga naar hoofdinhoud

Leerlingenraad

Leerlingen hebben inspraak op onze school via de Leerlingenraad.

Leerlingen kunnen zich op elke campus engageren voor de leerlingenraad. Die komt regelmatig samen en zet in op participatie en het organiseren van activiteiten en sfeer bevorderende acties voor de leerlingen: chocomelk en koffiekoeken op de Dag van de Jeugdbeweging, een filmmiddag, lolly’s met Valentijn, het paasontbijt, een picknick, …

Via de leerlingenraad kunnen leerlingen in dialoog gaan met de coördinatoren en directie. Op die manier mochten leerlingen de voorbije jaren al hun zegje doen over klasregels, het gsm-beleid, de fietsenstallingen en speelplaats, het rapport, …