Ga naar hoofdinhoud

Latijn-Moderne talen

Campus Noordlaan - STEM, Sport, Taal en Cultuur

Deze richting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

Latijn-Moderne talen

5LMT 6LMT
32 32
GODSDIENST 2 2
LICHAMELIJKE OPVOEDING 2 2
NEDERLANDS 4 4
ENGELS 3 3
FRANS 4 4
WISKUNDE 3 3
NATUURWETENSCHAPPEN 2 2
AARDRIJKSKUNDE 1 1
GESCHIEDENIS 2 2
DUITS 3 3
NDL TAALTECHN EN TAALRED 1 1
LATIJN 4 4
ESTHETICA 1 1