Ga naar hoofdinhoud

Grieks-Wiskunde

Campus Noordlaan - STEM, Sport, Taal en Cultuur

Deze richting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket Wiskunde. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.

Grieks-Wiskunde

5GWI 6GWI
GODSDIENST 2 2
LICHAMELIJKE OPVOEDING 2 2
NEDERLANDS 4 4
ENGELS 2 2
FRANS 3 3
WISKUNDE 6 of 8 6 of 8
AARDRIJKSKUNDE 1 1
GESCHIEDENIS 2 2
DUITS 1 of 0 1 of 0
GRIEKS 4 4
INFORMATICAWETENSCHAPPEN 1
BIOLOGIE 1 1
CHEMIE 2 1
FYSICA 1 2
ESTHETICA 1 of 0 0
32 32 of 33