Ga naar hoofdinhoud

Studiekeuze tweede jaar

Tweede leerjaar A

25 uur algemene vorming

Ook in het tweede jaar zetten we verder in op talent en individuele uitdaging voor elke leerling. Elke leerling heeft hetzelfde aantal uren algemene vorming (AV).

Leerlingen die voor een theoretische verdiepende richting kiezen, verwerken basis en verdiepende leerplandoelstellingen van de algemene vorming.

Leerlingen in een ondersteunende richting oefenen voornamelijk de basisdoelstellingen in. Zij krijgen dus meer tijd om de basis concreet te verwerken.

BASISVORMING (voor alle leerlingen)

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Nederlands

4

Wiskunde

4

Muziek

2

Techniek

2

Natuurwetenschappen

1

Aardrijkskunde

1

TOTAAL

25


Aansluitend bij hun interesses kiezen de leerlingen daarnaast een basisoptie van 5 uur. In de loop van het eerste jaar secundair worden zij op de juiste studiekeuze voorbereid via een proces van leren kiezen.

Omdat we leerlingen willen blijven uitdagen, bieden we ook in het tweede jaar twee abstractieniveaus aan: een theoretisch verdiepende optie (de linkerkolom) en een toegepaste ondersteunende optie (de rechterkolom).

Overzicht basisopties tweede leerjaar A

We zetten in het tweede jaar in elke klas verder in op het ICT-vaardig worden in het lesuur COACH-IT. Daarnaast focussen we ook verder op ‘leren leren’ en keuzevaardig worden in functie van de tweede graad.

Het laatste lesuur van het curriculum vullen leerlingen zelf in. Zij kunnen zich verdiepen in een bepaald vak of kiezen voor meer tijd om de basis van één vak onder de knie te krijgen.

Kennismaken van de andere basisopties in de ‘Trajecten’

In een verkennend traject maken de leerlingen kennis met de andere basisopties.

Het is belangrijk dat leerlingen in de trajecten op een veilige manier van studiegebieden kunnen proeven zonder dat daar faalervaringen aan gekoppeld zijn. Ze kunnen verkennen en proeven, ontdekken waarvoor ze aanleg en belangstelling hebben.

Na afloop van het traject laten we onze leerlingen tijdens reflectiemomenten stilstaan bij hoe ze die verkenning van een basisoptie nu ervaren hebben en of het aansloot bij hun interesses en talenten.

Uitkijken naar de tweede graad

Ben je nieuwsgierig naar onze richtingen in de tweede graad, neem dan al eens hier een kijkje.

Klik hier voor een overzicht van al de richtingen op onze school.

Tweede leerjaar B

22 uur algemene vorming

De co-teachingwerking gaat verder in het tweede leerjaar B. Voor leerlingen van 2B bestaat de algemene vorming (AV) uit een pakket van 22 lesuren:

BASISVORMING (voor alle leerlingen)

Engels

1

Frans

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Maatschappelijke vorming

2

Nederlands

3

Wiskunde

3

Muziek

1

Beeld

1

Techniek

2

Natuur en ruimte

1

COACH-IT

1

ICT

1

ALGEMENE VORMING

22

Daarnaast kiezen zij voor twee basisopties van 5 uur of voor de basisoptie STEM+

BASISOPTIE (totaal keuze = 10u)

KUNST EN CREATIE

+ 5u

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

+ 5u

ECONOMIE EN ORGANISATIE

+ 5u

STEM - TECHNIEKEN

+ 5u

STEM - TECHNIEKEN PLUS (STEM+)

+ 10u


Uitkijken naar de tweede graad

Ben je nieuwsgierig naar onze richtingen in de tweede graad, neem dan al eens hier een kijkje.

Klik hier voor een overzicht van al de richtingen op onze school.