Ga naar hoofdinhoud

Internationalisering

In onze school lopen heel wat projecten met een internationaal karakter.

Naast projecten die kaderen in het Erasmus+ programma van de Europese Commissie, zijn er elk jaar heel wat bilaterale uitwisselingen tussen klassen en individuele leerlingenstages in het buitenland. Die ervaringen zijn erop gericht de interculturele blik van de leerlingen te verruimen, hun talenkennis een praktijkbad te geven en hun sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Education Without Frontiers

Zo maakt Campus Noordlaan deel uit van een vast netwerk van meer dan 20 scholen in Europa en heeft ook contacten met een school in Garsfontein (dichtbij Pretoria) in Zuid-Afrika.

Ga naar http://www.europrojectnet.eu/index.html om het netwerk van Europese scholen te zien waarvan wij deel uitmaken. Ieder hartje staat voor een partnerschool is ons netwerk.

More equality, more humanity. Met deze kernslogan werkt Campus Van Duyse sinds 2019 in verschillende Europese partnerschappen binnen het Erasmus+programma. Leerlingen en leerkrachten werken samen rond thema’s die aansluiten bij de interessesfeer en het curriculum via onderzoeksopdrachten en projectwerk op school en tijdens internationale projectbijeenkomsten.

De gekozen thema’s en de uitwerking van de projecten leggen de nadruk op gelijkwaardigheid en gelijke kansen voor al onze leerlingen en dragen op die manier bij tot hun motivatie en welbevinden op school. Tegelijk bieden ze ook de kans tot verdieping in een maatschappelijk thema binnen een internationale context en vormen zo een meerwaarde in de voorbereiding op vervolgonderwijs en volwaardig burgerschap.

Klik hier voor informatie over het project BASE.

Klik hier voor informatie over het project SENses for Learning.

Klik hier voor informatie over RIGHTs for Women.