Ga naar hoofdinhoud

Humane wetenschappen (tweede graad)

Campus Van Duyse - Maatschappij en Welzijn

Je bent geïnteresseerd in het gedrag van mensen en hoe ze binnen de samenleving leven en functioneren. Een brede algemene vorming wordt gecombineerd met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Je kan moeilijke leerinhouden verwerken in een beperkte tijd. Klik hier voor een infofilm en klik hier voor een informatiebrochure.

Humane wetenschappen

3HW 4HW
32 32
GODSDIENST 2 2
LO 2 2
NEDERLANDS 4 4
ENGELS 3 2
FRANS 4 4
WISKUNDE 4 4
NATUURWETENSCHAPPEN 3 3
BIOLOGIE (1) (1)
CHEMIE (1) (1)
FYSICA (1) (1)
AARDRIJKSKUNDE 1 1
GESCHIEDENIS 2 2
ARTISTIEKE VORMING 1 1
PO (0) (1)
MO (1) (0)
INFORMATICA 1
KUNST 1 2
FILOSOFIE 1 2
SOCIOLOGIE EN PSYCHOLOGIE 3 3