Ga naar hoofdinhoud

Centrumreglement

In het reglement van de school leggen we je uit hoe het allemaal bij ons werkt. We geven je er een antwoord op al je vragen over de rechten en plichten van jou of je kind. Deze afspraken maken een vlotte samenwerking mogelijk.

TOP 10 CENTRUMAFSPRAKEN

 • We kunnen er niet genoeg op hameren: de allereerste regel is : komen. Want leren doe je hier. En binnen ons kader van permanente evaluatie moeten we je zien om je ook te kunnen beoordelen. Langdurige afwezigheid – ook indien gewettigd – kan dus je traject in gevaar brengen.
  Wie ziek is, meldt dit onmiddellijk en geeft ook bij de eerste dag van aanwezigheid een geldig attest af.
 • Je bent steeds stipt aanwezig. Telaatkomers melden zich eerst op het secretariaat. Wanneer je te laat komt zonder geldige reden blijf je tijdens de middagpauze een half uur binnen. Wanneer je na de middagpauze zonder geldige reden te laat komt, blijf je een half uur na. Wie zich aanmeldt voor 8u40 of 13u00 blijft slechts een kwartier na. Vervroeging vraag je aan op het secretariaat. Bij hardnekkig te laat komen kunnen er hardere maatregelen getroffen worden.
 • We verwachten van iedereen beleefdheid en respect, zowel voor begeleiders als voor medeleerlingen. Verbaal en fysiek geweld kan niet! Binnen en buiten het centrum neem je een waardige en correcte houding aan. In ons centrum spreek je Nederlands. Om de buurt geen nodeloze overlast te bezorgen, blijven we voor onze eigen deur.
 • Zowel voor algemene vorming als beroepsgerichte vorming ben je verplicht in orde te zijn met materiaal, beroepskledij en medische attesten. Wanneer dit niet in orde is, kan je niet deelnemen aan de lessen omwille van de veiligheid. Je aanvaardt de opdrachten die je krijgt van de begeleiders en je voert die uit.
 • Drugs en alcohol zijn niet toegelaten. Onder invloed van drugs of alcohol komen we niet naar het centrum. We hebben een samenwerkingsakkoord met de lokale politie van Dendermonde. Overtredingen op dit onderdeel van de centrumafspraken worden altijd gesanctioneerd. Indien nodig maken we ook afspraken met jou op vlak van inname van cafeïne en suikers.
 • Er is een totaal rookverbod. Tijdens de lesuren, de pauzes op het centrum en de buitenschoolse activiteiten wordt er niet gerookt. Dit verbod geldt ook voor elektronische sigaretten.
 • GSM (of tablet, MP3, IPOD,..) breng je mee op eigen risico. Bij beschadiging, verlies of eventuele diefstal is het centrum niet aansprakelijk. Tijdens de les zet je je gsm uit. Begeleiders kunnen altijd vragen om je gsm in bewaring te geven tot de volgende pauze.
 • Je hebt respect voor alle materiaal en de netheid in het centrum. Maak je iets stuk of vuil, dan sta je in voor opkuis en kosten. Na de pauze ruim je jouw papiertjes en flesjes op. Je stopt ze in de juiste vuilnisbak.
 • Een opleiding in een centrum voor leren en werken houdt een voltijds engagement in. Wie geen werk heeft, neemt deel aan een voortraject, een persoonlijk ontwikkelingstraject, moSart…
 • Eten en frisdrank mag je enkel tijdens pauzes in de daartoe bestemde ruimten nuttigen. Water mag je in elke les drinken.