Ga naar hoofdinhoud

Maak kennis met onze informaticarichtingen!

Interesse in informatica? Welkom op het Óscar Romerocollege, de informaticaschool van Dendermonde!

Als Dendermondse katholieke school hebben we al jaren de traditie om onze leerlingen op het vlak van informatica een stevige basis mee te geven bij hun studies in het hoger onderwijs. We waren telkens pionierschool wanneer een nieuwe informaticarichting het licht zag. Zo hebben we jarenlang de richtingen “Accountancy & IT” (Boekhouden-Informatica) en “IT & Netwerken” (Informaticabeheer) aangeboden.

Met de komst van de vernieuwing was er in het begin nog amper plaats voor specifieke informaticarichtingen. Informatica moet immers geïntegreerd aangeboden worden. We bleven naar ons gevoel met een leegte in de matrix achter. Onze toenemend gedigitaliseerde maatschappij heeft een dringende en blijvende nood aan dynamische en sterk opgeleide studenten informatica.

Gelukkig werd tijdig duidelijk dat die leegte moest opgevuld worden. We zijn dan ook blij ons opnieuw als INFORMATICASCHOOL te kunnen profileren.

Vanaf september 2023 kunnen de leerlingen met een passie voor informatica bij ons terecht voor maar liefst VIER gloednieuwe informaticarichtingen.

Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen (Economie & Organisatie – D-finaliteit)

Studierichting met een brede algemene vorming gecombineerd met een pakket bedrijfs- en informaticawetenschappen.

Informatica- en communicatiewetenschappen (STEM – D-finaliteit)

Studierichting me een brede algemene vorming die zich toespitst op de technologie van informatica en de communicatie in industriële toepassingen.

Applicatie- en databeheer (Economie & Organisatie – D/A-finaliteit)

Specifiek voor deze studierichting zijn de kennis van datastructuren, databanken, programmatielogica en netwerkarchitectuur, waarbij het uitwerken, testen en onderhouden van webapplicaties een toepassing kan zijn.

Datacommunicatie- en netwerkinstallaties (STEM – A-finaliteit)

Studierichting waar de leerlingen onderdelen en apparatuur van netwerksystemen leren installeren, vervangen, herstellen en onderhouden.

Klik hier voor onze infobrochure.